måndag, december 10, 2018

T-Lock slanglösa däck

 

T-Lock

Vid tex. Motocross är det ibland önskvärt att ha ett lägre tryck i MC-däcken än vad som är brukligt vid vanlig landsvägskörning. Vid låga däckstryck blir MC-däck samt slang känsligt för slag och annan yttre åverkan. Det låga däckstrycket gör att MC-däcket sitter sämre fast på fälgen och det finns en risk att MC-däcket skall lossna från fälgen pga. Det låga däckstrycket. Dessutom leder det låga trycket till att slangen inuti MC-däcket kan hamna i kläm mellan fälgfänsen och MC-däcket, vilket medför punktering och som följd av detta kan även MC-däcket lossna från fälgen. I tävlingssyfte är det önskvärt att kunna fullfölja tävlingen även om trycket i MC-däcket har förlorats. Detta skulle vara möjligt om det fanns en anordning som låser fast MC-däcket mot fälgen även utan tryck i däcket.

 • Fälgslang T-Lock
  19" komplett kit   PRIS: 1250:- Prova på pris: 995:-

 • Fälgslang T-Lock
  18" komplett kit  PRIS: 1250:- Prova på pris: 995:-

 • Fälgslang T-Lock
  21" komplett kit PRIS: 1250:- Prova på pris: 995:-

 • Manual

  Steg 1: Ta bort däck, slang, fälgband samt fälglås från fälgen du avser att montera T-Lock concept på.

  Steg 2 Rengör fälgen. Spänn eventuellt ekrarna, Montera bussningen för genomföring av ventilen, eventuellt måste hålet förstoras till 12 mm.  Montera täcklock över resterande hål i fälgbanan. Montera fälgtejpen, gör hål för ventilen i tejpen .

  Steg 3: För in ventilen i bussningen som du monterat i fälgen tidigare, kräng därefter T-Lock och slangen med sträckfilmen kvar som en enhet ner i fälgdiket runt hela fälgen, precis som du monterar ett däck . Demontera sträckfilmen försiktigt. Trycksätt slangen lite och centrera T-Lock runt fälgbanan.

  Steg 4: Ställ MX-däcket på golvet, pensla lite T-Lock seal på insidan av däcket samt på däcksfoten . Tryck ner fälgen mellan bägge däcksidorna, kräng ena däcksidan över fälgen så fälgen hamnar mellan däcksidorna .

  Steg 5: Lägg ner hjulet (på monteringsbock om möjligt), kräng på ena däcksidan, var försiktig med däcksjärnen så du inte skadar T-Locks ytterflänsar. Vänd hjulet och montera nu den andra sidan, ställ hjulet upprätt och fyll i T-Lock seal innan du kränger på den sista biten av däcket . Om det är svårt att kränga på däcket, minska trycket I slangen.

  Steg 6: Trycksätt slangen tills däcksfötterna har nått ut ordentligt till fälg-sidorna, vissa däck behöver lite hjälp att "poppa" ut mot fälgkanten (se tips: poppa ut). Släpp ut luften helt ur slangen och trycksätt igen med det slutgiltiga trycket 7 bar (detta görs för att T-Lock skall finna sitt rätta läge mot däckets insida). Montera skyddshatt på ventilen.

  Steg 7: Montera ihop nålenventilen med handtaget. För in nålverktyget emellan dubbarna högst upp på däcket . Demontera handtaget från nålventilen, pumpa till önskat däckstryck genom nålventilen, drag ut nålventilen och vänd nålsticket i däcket neråt så T-Lock seal rinner dit du nyss stack hål. Kontrollera att inget luftläckage kommer från nålsticket. Montera hjulet på din MX.

  Tips

  Poppa ut: Om däcket inte vill poppa ut mot fälgkanten, pumpa då däcket till det poppar ut. Se steg 7 hur du pumpar MX däcket.

  Vart du bör placera nålsticket: Gör nålsticket vid ventilen på bromsskiv-sidan för att du skall veta vad hålet var.

  Justera däckstryck: Skall du ändra däckstryck eller kontrollera trycket följ steg 7 i manualen. Du kan luta cykeln om det behövs för att T-Lock seal skall täta hålet. Obs pumpningen går trögt genom den tunna nålen. Däckstrycket bör överstiga 0,5 bar. Däckstryck under 0,5 bar medför ökat slitage på däckets sidor. Trycket både i slangen och däcket varierar alltid med temperaturväxling.

  Kontrollera trycket i T-Lock: Kontrollera alltid det höga trycket i T-lock slangen inför varje åk-dag, trycket i T-Lock slangen skall alltid vara minst 7 bar. Använd gärna en pump med tryckmätare så du kan trycka i lite luft på samma gång.

  Byta däck: Skall du byta däck så släpper du ut luften i T-Lock slangen, kränger av en sida först, vänder hjulet och kränger av andra sidan. Sedan ställer du hjulet upp trycker ner fälgen i botten på däcket, därefter tar du tag i fälgens överkant med ena handen och med den andra greppar du däckets övre del. Sedan drar du fälgen i sidled från däckets övre kant tills fälgen är fri. Låt T-Lock sitta kvar på fälgen. Nu kan du montera ett nytt däck som bruksanvisningen säger från steg 4.

  Justera ekrarna: Släpp alltid ut luften ur T-Lock slangen innan du justerar ekerspänningen på hjulet. Om inte slangen är tryck-lös när ekernipplarna snurras kan nippeln göra hål i fälgband och tejp för att sedan skava hål på slangen.

 • pict1866

  pict1867

  Login Form